Zoals jullie waarschijnlijk al weten, is er een splitsing opgetreden in de Traditie en de groep van ingewijden.

Wij hebben dit niet gedaan om oorlog te voeren tegen sommige mensen, noch om onrust te veroorzaken binnen de Traditie.

Wij hebben dit gedaan, omdat wat momenteel bekent staat als "publieke Feri", niet meer overeenkomt met onze ethische beginselen. Het is iets geworden wat wij niet langer als onze Traditie herkennen.

Om dit duidelijk te maken wilden wij ons distantiëren van "publieke Feri". Sommigen van ons hebben om deze reden teruggegrepen naar de oudere benaming Faery of Faerie.

Deze splitsing is niet door ons in gang gezet; wij erkennen slechts dat hij bestaat. Zij was al sinds lange tijd in de maak in de Harten van ingewijden. Sinds meer dan 30 jaar hebben geïnitieerden geprotesteerd tegen het langzaam groeiende publieke gezicht van Feri. Hun woede, hun verontwaardiging en hun verdriet werden grotendeels genegeerd door diegenen die Feri meer publiek wilden maken.

Wij worden afgeschilderd als conservatieve, geheimdoenerige, hooivork zwaaiende fanatiekelingen. Wat we echter werkelijk willen, is Faery behouden als iets dat de meerderheid van de ingewijden erg na aan het hart ligt.

Faery is een Pad voor het leven, bewandeld met toewijding aan de Goden, de overgeleverde kennis en de gemeenschap van ingewijden.

Het is niet bedoeld om publiek ten grabbel te gooien.

Het is geen cursus Zelf hulp.

Het kan niet in een weekend workshop geleerd worden.

Waarom dan, hoor ik je vragen, maken we websites? Druist dat niet tegen onze beginselen in?

Voor mij zijn deze en vergelijkbare websites, wegwijzers naar een andere manier om dit Pad te bewandelen. 

Dat lesgeld betalen niet de enige manier is om te leren. 

Dat email lezen niet de enige manier is om te leren.

Dat op kamp gaan niet de enige manier is om te leren.

Dat op lange afstand legeven in Faery de uitzondering moet zijn, niet de regel.

Dat Faery niet iemands broodwinning zou moeten zijn, maar de essentie waaruit dromen bestaan.

 

Deze websites dienen als geheugensteun.

Dat Faery kan en zou moeten aangeleerd worden zonder dat er geld bij te pas komt, rond de keukentafel, bij een kampvuur, in ritueel. Onder familie, verwanten, vrienden, strevend naar acceptatie als een volwaardig lid in deze familie.

 

 

Deze websites dienen als tegengif.

Website © 2019 Art Mater

De Faery Bron

     

    Andere websites met vergelijkbare informatie(In Engels):

     

     Contact